MML


Title:
Kimi no shiranai monogatari
Instrument 1:
Melody:
t82l32c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&cv6l2c+def+c+der4.v8l48efgab>cv10l8c+<a>e<an61a>e<an61a>e<a>c+deac+<a>e<an61an61g+l16ag+ab8ab>c+8c-c+drl8.<aa2>dc+c-8c+2r2v7l16<e<a>a<a>e<a>a<a>e<a>a<a>e<a>a<an49a>a<an49a>a<an49a>a<ag+b>en44e<a>a<a>e<a>a<a>g+d+bd+g+d+bd+d<a>a<a>e<a>a<a>ec-g+c-ec-g+c-v8c+ea8c+ea8c-ea8c-eg+8c+f+a8c+ea8c-d+b8c-d+b8dea8dea8c+ea8c+ea8dea8dea8c-eg+8c-eg+8a1rag+eag+earag+eag+eag+bg+rbg+rbrn61aen61ae>c+l2<ag+aral8>dc+16<bab2l16ra8aarg+8el8.aa>c+av10<a8b8l4>c+c-d<bl8aaaab4a4l16beg+ebeg+eb4l8>dc-c+4.<ab4.>el4c+<aaab.a8g+ea2l8.aa8ba1ab>c+dc+8<b8v6l2c+def+c+def+c+def+a1r1v10a4.l16rel8.ae8bg+g+e8>e4<e4f+2g+2a1a1b2a4g+4af+n61aa8b8l4eddev8e2c+ag+b>ec-l8c+.<g+a4g+.abl4>c+<bg+bv9a2>dec+2e2<d.l8eag+16ab.l4>c+c-dc+<a8l8.aal8>dc+16<bal16abeeg+b>e8.l4c-dc+f+eel8.c+<af+8eae8a4a16>e<g+4>e16<bl8aaaabr4.a2v11>d.c+.c-c+2d.c+.<ev5l16aav7aav9aaaav11bbbbbbbbr4a1.
Harmony1:
l1rrrr.e4d4l2eef+c+de4f4l8.f+bl1.rrrrrrrrrrr2l8r>c+2f+e16dc+e4r2.r16<f+.f+.f+.l8.n61l8f+g+l4edeel8eeeeeeeel4>eeff<f+.f+8er16g+16e8f+f+eee2eg+e2l8.e>c8d<e1eg+af+g+8f+8l1.rrrrl1rrc+e2b4l16rg+b8l2def+1e1ee4e4l8.c+af+df+8g+8l4aaeba2eed+g+bg+l8a.b>c+4<e.f+g+l4ef+b>el2<daeaa4.l8ae.ee.l4ag+b>c+<e8l8.eef+8el8eec-eg+.l4g+g+an61g+bl8.>ec+<a8bbb8l4eeeg+l8eeeeer4.v10e2f+.e.g+a2>f.e.<g+v5eev7eev9g+g+g+g+r4e1.
Harmony2:
l1rrrrrl2<ab>c+<g+ab4>c4c+8.f+8l16c+de8eedrl8.de2aag+8a4.l2rr8v10<<a>ed<a4g+4f+b>del1.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrl2rv7>f+1<g+>g+4<g+4abl1>c+c+<g+al4>c+c-ag+l1rrrrf+a<al4>eeeel1.rrrrr1r1v5l8c+v8c+c+c+eeeer4c+1
==================================================

Instrument 2:
Melody:
t82l32o2c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&cl1rrrv11l16eeeev12eeeev13eeeeeeeeddddddddr1r1eeeefffff+8.b4e8eedrd8.l1.rrrrrrr1l16<aaaaaaaaaaaag+g+g+g+l1.rrrrr2l16>ddddf+8g+8aaaaddddeeeeeeeec+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddeeeeeeeeffb>f<fbfff+f+8f+f+8.f+32f+32ee8ee8.e32e32dd8dd8.dc+c+8c+c+c+c+c+<bbbbbbbb>c+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddeeefrg8.<aaaaaaaaaaaaaae8f+f+f+g+g+g+aaa>dddeeddl1.rrrrr1v8e2.v13l16eer8<f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+f+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+g+>ddddddddeeeeeeeef+f+f+f+f+f+c+f+ec-ec-eeee<a1>e1d2.f+8g+8a2g+ab>e8<be8a2a8eb8a8eg+2g+ag+e8g+8ef+4.eff+8c+<a8f+8.e4.b>e8ee8e8e8ddddddddddddddddc+c+c+c+c+c+c+c+c+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeec+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddeeeeeeeeffb>f<fbfff+f+8f+f+8.f+32f+32ee8ee8.e32e32dd8dd8.dc+c+8c+c+c+c+c+<bbbbbbbb>c+c+c+c+c+c+c+c+dddddddder4.r<aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf+f+f+f+f+f+f+f+g+g+g+g+g+g+g+g+r4a1.
Harmony1:
l1rrrrr.v13l16o2eeeeeeeef+f+f+f+f+f+f+f+c+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddr1.<aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar1r1r1r1v12aaaaaaaa>eeeefffff+f+f+f+eeeed+d+d+d+d+d+d+d+ddddddddc+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddeeeeeeeev7>>d2c+2l1rrrr<<ebl2a.c+8d+8e4a4bg+abc-n37bag+f+g+a<bl8.rv10o4fgfe8d8<<f+g+aab8a8l1.rrrrr1b1rrrrr1r1v8l16>ag+eag+eaeag+eag+eaeag+eag+eaeag+eag+eaeag+eag+eaeag+eag+eaeag+eag+eaeag+eag+eael1.rrrrrrrrr1r4<e
Harmony2:
r1r.l1.rrrrrrl16dc+8aaaaaaal1.rrrrrl2r<aal16v13o1f+f+f+r8f+f+f+>dddr8dddeeeeeeeec+c+c+c+c+c+c+c+ddddddddeeeeeeee<f+f+f+f+f+f+f+f+g+4r4aaaaaaaaaaaaaaaa>eeeeeeeeeeeeeeeeddddddddl1.rrrrro4v7l8.rcdc<b8a8
==================================================

Instrument 3:
Melody:
t82l32>c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&cv12l16eeeeeeeeeedc+8<b8b>eeeeeeeeeedc+8<b8.l4a>c+c-deg+l8ag+abl1arrrrrl16eeeee8eee8dc+8<b8b>c+c+c+c+c+c+dc+8c+dc+r<b8.l4a>ag+al16a4&ag+f+l4e.r1r1r8.<a>c+ec+c-c+<baa2r.l8>eag+ae4dc+de<aa>d4c+l4<a>f+2g+ea.l16ab>c+8c-d8c+8<a4.re8>d8c+<b8a8b4.re8>c+8<ba8g+8a2.ra8b8>c+8.<bb8rb>d8.dc+8c-l32c+<ba4.l8e>dc+16<bab4.l16ree>c+8<ba8g+8g+f+4.c+8g+4.aa4.re8a4.bb>c+1r4.<e8a8g+a8b8ba1>c+1v13<<a4.>ee4.r<a8b8&b8.>c+<ba2ra4.>ee4.r<a8b4b>c+<ba2r>e4.g+a4.re8b4&b>c+dc+2r<<a4.>ee4.r<a8b4&b>c+<ba2r4.r>e8>d8c+<b8a8b4.re8>c+8<ba8g+8g+f+2g+4.aa4.re8>c+4.dc+4.r<e8>d8c+<b8a8b4.re8>c+8<ba8g+8a2.ra8b8>c+8.<bb8.b>d8ddc+8c-l32c+<ba4.l8e>dc+16<bab4.r16e>c+<b16ag+a4.r16e>c+c-16c+dc+4.r16<e>c+c-16c+dc+4.r16<e>c+<b16ag+a4.r16e>c+c-16c+dc+4.r16<eag+16abl4>c+&c+16c-dc+r.l8<e>dc+16<bab4.r16e>c+<b16ag+g+16l4.f+c+8g+a16al16re8a4rab>c+1r4.r<e8>c+8dc+8<bbba2
Harmony1:
l1rrrl4>c+edrc-el8f+ddf+e1l1.rrrrrrrrrrrrrrr1r4.v9l8<a>ag+16f+eg+4.r16<a>g+f16ffd16l4.c+<g+8>ef+16f+r16c+8eg+8a1rc-8c8c-16c8d8.e1a1v8c+a16ar1r8.c+a16ar1r1l16rc-8g+4raba2rc+4.aa4.rc+8l1rrrr.l4.ab16al16rc+8f+8ed8c+8e4.r2e8e2.rf+8g+8a4g+4b8bbl8ag+e2r1r1ag+16aba4.r1r1r1r.ed16ef+l4g+16&g+eg+er.l8<a>ag+16f+eg+4.r16<a>g+f16ffd16l4.c+<g+8>ef+16f+l16rc+8e4reg+a1r2.r8g+8.e2
Harmony2:
l1.rrrrrrrrrrv12l16>eeeeeeeeeedc+8<b8b>c+c+c+c+c+c+dc+8<bbb8a6r48v8l4>c+eaededc+c+2r1r1.d2ec-e.v9l16eg+a8eb8a8e4.r<a8>f+8ed8c+8e4.r<a8>a8g+f+8e8f+2.rf+8g+8a8.g+g+8rg+b8.ba8g+8e4.
==================================================

Instrument 4:
Melody:
t82l32c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&cv7l8>eabeabeaeabeabeaeabeabear1r1.>c+dear1r4l16rv10<ab>c+8c-c+drl8.<aa2>dc+c-8c+4.l1.rrrrrrrrr1v8l64<<defgab>cdefgar4.r16v7l2a>de<a8l16aarg+8el8.aav9>c+a<a8b8l4>c+c-d<bl1rrrrr.v10l8.aa8ba1ab>c+dl8c+<bv7eabeabeaeabeabeaeabeabeaeabeabeaeabeabeaeabeabeal1erv8ag+f+2g+2arr.l4ra8b8>c+<bag+e2c+ag+b>ec-l8c+.<g+a4g+.abr2v7g+4b4a1c+1a4.v9eag+16ab.l4>c+c-dc+v7<a8l8.aal8>dc+16<bal16abeeg+b>e8.l4c-dc+f+eel8.c+<af+8eae8a4a16>e<g+4>e16<bl8aaaab
Harmony1:
r1r16v7l8aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa16l1rrrrr4l16rv8>c+da8aaarl8.>dc+2<aag+8a4.l1.rrrrrrrrrl2rr8ag+ef+l1.rrrrr1l8.e>c8de1<eg+af+l8g+f+r16v5<aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa16>a1l1.rrrrrl4rf+8g+8ag+eba2eed+g+bg+l8a.b>c+4<e.f+g+r2e4g+4l1rrrl4eeee
Harmony2:
l1.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr1r4v9l64o7edc<bv6agfedcv3<bagfedl8v6ee.e.f+e16eel16ee<bb>eeg+8.l4g+g+an61g+bl8>e.c+.<ab.b.bl4eeeg+l8eeeeer4.
==================================================

Instrument 5:
Melody:
t82l1crrrl8rv4o2crcrcv8l32ccccccccl8rv10crcrcrcrcrcrcrcrcrcrcl32ccccc8r16ccl16cc8ccc8c32c32cl8cc.rcrcrcrcrcrl16cc8v12cccccccl1rrrrv8l8ccccccccccccccccccccccccccccccccv5l16cccv7cccv9ccccv10ccccccl4rv9crcrcrcl8ccccccccl16ccrl32ccl8crcr2crcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcl16ccl32ccccl8rcrcrcrcrcrcrcrcl4rcrcrcrc8c8v5l16cccv6ccv7ccccv8ccccv9cccccv10ccccccccccrl8.cccccc8c8ccccc4l1rrrrl4rv4crcrcrcrcrcr2.v8c16l8c.cccccccc16c32c32cccccccc16l32ccv5ccccv7ccccv8ccccccccv9ccccccccv10ccccccccc16cccrc16cccrc16cccrc16cccrccccccccv8l8ccrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcv4l16cccv6cccv8cccv10cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccl32cccr16.cccr16.cccr16.cccr16.ccccccccl8ccrcrcrcrcrcrcrcl4rcrcrcrc8c8v5l16cccv6ccv7ccccv8ccccv9cccccv10cccccccr2rl8crcrcrcrcrcrcrcrcrl16ccccccccccr4c1.
Harmony1:

Harmony2:

==================================================


Add Comment
User:

Comment:

Bot Check: What planet do we live on?